kientrucvui_ĐC Phạm Đình Nghĩa, giám đốc Sở XD chỉ đạo công tác lập đồ án quy hoạch chung thị xã Bắc Ninh 1997

Người Xây dựng Bắc Ninh những ngày đầu tái lập tỉnh
Pin It