144895711801335896780624729654825o-1475358250 kientrucvui

Nhiều hộ ở chung cư Phủ Liễn cũ chưa chịu di dời vì bồi thường thấp
Pin It