Nhiều sai phạm tại Dự án nhà ở dân cư tại Bắc Ninh

(VTC News) – Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở dân cư xã Lạc Vệ (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) có nhiều sai phạm về thi công, nghiệm thu khối lượng, nghĩa vụ thuế, môi trường và phòng cháy.

Đây là kết luận cuộc thanh tra của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh tại Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở dân cư xã Lạc Vệ.

 Thanh tra tỉnh Bắc Ninh chỉ ra nhiều sai phạm tại Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở dân cư xã Lạc Vệ.

Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở dân cư xã Lạc Vệ có quy mô 33.483 m2, gồm ba khu riêng biệt ở ba thôn Nam Viên (diện tích 9.467,8m2), Nội Viên (diện tích 7.980m2), Hương Vân (diện tích 16.035,3m2), do UBND xã Lạc Vệ làm chủ đầu tư.

Dự án được được thực hiện từ 2006, tuy nhiên quá trình triển khai do chủ đầu tư không bố trí được kinh phí để thực hiện nên bị chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm.

Kết quả thanh tra cho thấy một số nội dung công việc chủ đầu tư lập hồ sơ thanh toán chưa đúng định mức đơn giá, khối lượng thi công với tổng số tiền hơn 341 triệu đồng.

Chủ đầu tư cũng không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Vẫn theo kết luận, chủ đầu tư và đơn vị thi công không lập bản thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy, đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất và đơn vị thi công chưa thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Bên cạnh đó, đơn vị thi công chưa kê khai xuất hóa đơn giá trị gia tăng phần thanh toán khối lượng thi công hạ tầng kỹ thuật.

Thanh tra cũng xác định, riêng tại khu đất thôn Nam Viên, chủ đầu tư chậm triển khai dựa án, chưa hoàn thành bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, chưa thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật dự án.

Tại khu đất thôn Hương Vân, chủ đầu tư thực hiện chậm tiếng độ một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật cơ bản, lập hồ sơ dự toán chưa đúng, công ty nhận thầu xây lắp chưa kê khai xuất hóa đơn thuế…

Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu nhà ở thôn Hương Viên có diện tích 16.035m2, ngày 2/8/2016, Công ty TNHH Khởi Nguyên trúng đấu giá với số tiền hơn 18,3 tỷ đồng.

Tại thời điểm thanh tra, Công ty Khởi Nguyên đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất được 55/84 lô, thu tổng số tiền hơn 21,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kết luận thanh tra cho thấy, khu đất dự án tại thôn Hương Viên thực hiện chậm tiến độ, lập hồ sơ thanh toán chưa đúng định mức đơn giá, khối lượng thi công với tổng số tiền hơn 341 triệu đồng…

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND xã Lạc Vệ đôn đốc Công ty Khởi Nguyên thi công dứt điểm các hạng mục theo tiến độ hợp đồng đã cam kết.

Đồng thời, giảm trừ khi quyết toán công trình số tiền hơn 341 tỷ đồng do lập hồ sơ thanh toán chưa đúng định mức đơn giá, khối lượng phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Hương Vân.

HOÀNG HƯNG