Bắc Ninh gọi nhà đầu tư 2 dự án BT tại Yên Phong hơn 615 tỷ đồng

(BĐT) – Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh vừa thông báo mời sơ tuyển 2 dự án đầu tư theo hình thức BT với tổng vốn đầu tư hơn 615 tỷ đồng.

Thứ nhất là Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường liên xã Dũng Liệt – Tam Đa – Đông Phong, huyện Yên Phong, vốn đầu tư hơn 472 tỷ đồng gồm: Xây dựng tuyến đường liên xã Dũng Liệt, Tam Đa, Đông Phong huyện Yên Phong (giai đoạn I); Xây dựng 3 cầu vượt mương tiêu trên tuyến bằng dầm bản; Xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước ngang, hoàn trả mương thủy lợi, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh, vạch sơn biển báo.

Thứ hai là Dự án Đầu tư xây dựng công trình giáo dục, văn hóa và đường giao thông xã Yên Trung, huyện Yên Phong là 142 tỷ đồng, gồm: Trường tiểu học số 01, Trường Tiểu học số 02, Nhà văn hóa thôn Chính Trung, Tuyến đường giao thông nông thôn thôn Thân Thượng, nâng cấp mặt đường, bổ sung hệ thống điện chiếu sáng đường trục xã Yên Trung.