Nhiều sai phạm tại Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh

(PLO) – Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý tài chính tại một số đơn vị thuộc Sở GD&ĐT, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã chỉ ra một số thiếu sót trong việc chấp hành các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) đồng thời kiến nghị thu hồi hàng trăm triệu đồng.

Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh – nơi để xảy ra nhiều sai phạm

Nhiều sai sót

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cho biết, qua thanh tra, kiểm tra, công tác quản lý tài chính tại một số đơn vị có một số thiếu sót, chưa chấp hành đầy đủ quy định về thuế TNDN, thuế GTGT.

Cụ thể, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Bắc Ninh, qua kiểm tra, xem xét đối với các khoản thu tiền liên kết với các trường đại học trong 2 năm 2015, 2016, đơn vị này đã không kê khai nộp đủ tiền thuế TNDN theo quy định với số tiền hàng chục triệu đồng. Tại Trường THPT Tiên Du 1, tiền thuế GTGT tại các phiếu chi sửa chữa của nhà trường, đơn vị thi công xuất hóa đơn còn thiếu số thuế phải nộp 3.725.000đ…

Thanh tra khẳng định, trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, Sở GD&ĐT Bắc Ninh, các phòng, đơn vị trực thuộc, đơn vị lập thiết kế dự toán đã có một số thiếu sót trong việc lập dự toán thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu, quyết toán công trình dẫn đến việc thiếu sót về áp dụng định mức chi phí, khối lượng, đơn giá, chủng loại vật tư.

Tại công trình cải tạo cổng, tường rào của Sở (do chính Sở GD&ĐT Bắc Ninh làm chủ đầu tư) có giá trị xây dựng được phê duyệt quyết toán 880 triệu đồng. Tính đến thời điểm thanh tra, chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu thi công số tiền 814 triệu đồng. Qua kiểm tra khối lượng và đơn giá quyết toán, đoàn thanh tra xác định lỗi sai đơn giá đá Ruby đỏ Bình Định số tiền hơn 11 triệu đồng.

Tiếp tục, kiểm tra khối lượng và đơn giá quyết toán hạng mục sửa chữa nhà lớp học, tường rào, thay lan can thép tại Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo (huyện Tiên Du), thanh tra phát hiện lỗi sai chênh lệch đơn giá lắp đặt lan can sảnh chính số tiền 13 triệu đồng.

Hay như tại hạng mục cải tạo nền lớp học, thí nghiệm 4 tầng tại Trường THPT Lương Tài 2, đến thời điểm thanh tra chủ đầu tư đã thanh toán cho đơn vị thi công 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, đã phát hiện ra lỗi sai chênh lệch hệ số nhân công xây lắp giữa hạng mục xây mới và hạng mục cải tạo số tiền hơn 19 triệu đồng.

Trường hợp khác, công trình cải tạo sửa chữa nhà 4 tầng Trường THPT Thuận Thành 3, đoàn thanh tra phát hiện chiều dày bê tông lót sàn không đạt chiều dày theo quyết toán số tiền 23 triệu đồng.

Công tác quản lý, sử dụng tài chính, thanh tra cũng tiến hành thanh tra quản lý đầu tư 13 công trình xây dựng cơ bản, phát hiện 100% công trình do Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư đều có quyết toán sai.

Đoàn thanh tra khẳng định, Sở GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc đã có thiếu sót trong việc lập dự toán thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình dẫn tới sai sót trong áp dụng định mức chi phí, khối lượng, đơn giá chủng loại vật tư ở tất cả các công trình. Số tiền phải thu hồi gần 300 triệu đồng.

Căn cứ vào giá trị quyết toán, bảng dự toán được duyệt, biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành, đồng thời kiểm tra khối lượng, đơn giá quyết toán… xác định các lỗi sai như: Chênh lệch đơn giá cửa gỗ; quạt trần trên thông báo giá; chênh lệch giá lắp lan can sảnh chính; chênh lệch đơn giá đào thủ công với đào máy; chênh lệch giá gạch; hệ số nhân công xây lắp giữa hạng mục xây mới và hạng mục cải tạo…

Cá biệt, tại công trình cải tạo sân vườn, bồn hoa, rãnh thoát nước do Trung tâm GDTX huyện Thuận Thành làm chủ đầu tư, thanh tra phát hiện một số cấu kiện tại hiện trường không đúng như khối lượng nghiệm thu, thanh quyết toán và đơn giá, định mức áp không đúng theo hướng dẫn… Tại một số công trình, chiều dày lớp bê tông lót sàn tầng 1 không đạt chiều dày theo quyết toán…

Chậm trễ thực hiện kết luận thanh tra

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, tính đến thời điểm thanh tra, Sở GD&ĐT Bắc Ninh còn phải thực hiện hai kết luận thanh tra, kiểm toán. Đối với Kết luận số 05/KL-TTr ngày 22/4/2008 của Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh về việc mua sắm thiết bị giáo dục để đổi mới chương trình dạy học tại tỉnh Bắc Ninh còn tồn đọng chưa thực hiện số tiền 107 triệu đồng.

Đối với Kết luận số 08/KL-TTr.NV3 ngày 18/7/2014 của Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh còn tồn đọng chưa thực hiện số tiền 91 triệu đồng.

Trên cơ sở phát hiện các sai phạm, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh kiến nghị thu hồi tổng số tiền là 315 triệu đồng. Đồng thời kiến nghị Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh căn cứ theo thẩm quyền, xem xét kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến những thiếu sót.