Hoa giấy có thể nhân giống dễ dàng nhờ giâm cành. Cây phát triển nhanh mà không cần tưới nước, phân bón và chăm sóc nhiều

Những ngôi nhà đẹp rực rỡ chỉ với giàn hoa giấy
Pin It

Trả lời