1_72930 kientrucvui

Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang được quy hoạch vào vùng thủ đô
Pin It