QHPKXD tỷ lệ 1/2000 phát triển công nghiệp, dịch vụ khu vực nút giao giữa đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai và đường tỉnh 305C tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

1. Tên đồ án: QHPKXD tỷ lệ 1/2000 phát triển công nghiệp, dịch vụ khu vực nút giao giữa đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai và đường tỉnh 305C tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Chủ đầu tư quy hoạch: Sở Xây dựng

3. Địa điểm, phạm vi lập quy hoạch

3.1. Phạm vi lập quy hoạch

Tại các xã Văn Quán, Đình Chu, Triệu Đề thuộc huyện Lập Thạch và xã Cao Phong thuộc huyện Sông Lô. Phạm vi như sau:

–  Phía Đông giáp dân cư và đất nông nghiệp xã Đình Chu, Triệu Đề;

– Phía Nam, phía Tây giáp tuyến đường đê liên xã từ Triệu Đề đi Cao Phong;

–  Phía Bắc giáp đất dân cư, nông nghiệp xã Văn Quán và dự án tuyến đường đi thị trấn Tam Sơn.

3.2. Quy mô quy hoạch:

– Tổng diện tích lập quy hoạch: 459,98 ha (tăng 37,68ha so với nhiệm vụ quy hoạch do mở rộng phạm vi quy hoạch để khớp nối quy hoạch và hiện trạng khu vực lân cận);

– Quy mô dân số dự báo đến năm 2030: Khoảng 4300 người.

4. Tính chất:

Là khu vực phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại và nhà ở khu vực giao giữa đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai và Đường tỉnh 305C; là trung tâm kinh tế và động lực phát triển khu vực phía nam huyện Lập Thạch; là khu vực kết nối đồng bộ với các đồ án quy hoạch đã có tạo thành khu vực phát triển có cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại, phù hợp với định hướng phát triển quy hoạch chung và điều kiện thực tiễn của khu vực.

Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Kiến trúc cảnh quan

Phối cảnh tổng thể