long-bien kientrucvui

“Quận Long Biên sẽ xử lý nghiêm lãnh đạo phường Giang Biên nếu các bến bãi, trạm bê tông Việt Anh tiếp tục hoạt động”
Pin It