Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực 2 tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực 2 tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Chủ đầu tư lập quy hoạch: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

3. Phạm vi, quy mô lập quy hoạch:

3.1. Phạm vi: Thuộc các tổ dân phố Lai Sơn và Bắc Sơn phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Phạm vi cụ thể như sau:

– Phía Đông Bắc giáp đường đường vành đai 2 đô thị Vĩnh Phúc;

– Phía Đông Nam và Tây Nam giáp đường sắt Hà Nội – Lào Cai;

– Phía Đông giáp Kênh Bến Tre;

– Phía Tây giáp đất nông nghiệp (quy hoạch các khu đất ở cho nhân dân và CBCNV trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên).

3.2. Quy mô lập quy hoạch:

– Quy mô diện tích: 91,25 ha (giảm 1,23 ha so với nhiệm vụ thiết kế được duyệt; lý do, cập nhật ranh giới khu vực lập quy hoạch đảm bảo phù hợp với hiện trạng giao thông và khu dân cư hiện có).

– Quy mô dân số: 5.042 người (hiện trạng: 1.372 người, dự kiến: 3.670 người).

4. Tính chất: Là khu đô thị hiện hữu được cải tạo, chỉnh trang nhằm đáp ứng các chỉ tiêu về hệ thống HTKT và HTXH, tạo cảnh quan đô thị, gắn kết không gian và kết nối hạ tầng giữa đô thị hiện hữu với không gian các khu đô thị mới.

Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Phối cảnh tổng thể

Một số hình ảnh thiết kế đô thị