Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực 3 tại thành phố Vĩnh Yên (khu vực tổ dân phố Mậu Lâm, Mậu Thông, Đôn Hậu – phường Khai Quang)

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực 3 tại thành phố Vĩnh Yên (khu vực tổ dân phố Mậu Lâm, Mậu Thông, Đôn Hậu – phường Khai Quang).

2. Chủ đầu tư quy hoạch: Sở Xây dựng.

3. Địa điểm, phạm vi lập quy hoạch:

Địa điểm lập quy hoạch tại khu vực tổ dân phố Mậu Lâm, Mậu Thông, Đôn Hậu – phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.

Phạm vi lập quy hoạch:

– Phía Đông giáp đường sắt Hà Nội – Lào Cai và khu đất dịch vụ;

– Phía Tây giáp Khu đô thị mới Nam Đầm vạc và khu nhà ở đô thị;

– Phía Nam giáp đường 33m Nam Vĩnh Yên;

– Phía Bắc giáp đường sắt Hà Nội – Lào Cai.

4. Quy mô, tính chất quy hoạch:

4.1. Tính chất:

Là khu vực cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị với chức năng chính là khu nhà ở, công trình dịch vụ thương mại của thành phố Vĩnh Yên.

4.2. Quy mô lập quy hoạch:

– Diện tích lập quy hoạch: 69,0897ha (tăng 0,9097ha so với nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt do điều chỉnh mở rộng phạm vi lập quy hoạch theo bản đồ khảo sát địa hình tỉ lệ 1/500 đo đạc mới để đảm bảo khớp nối, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật của khu vực).

– Quy mô dân số dự báo: Khoảng 3.400 người.

– Tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch: Đô thị loại I.

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Bản vẽ phối cảnh tổng thể

Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan