kientrucvui_1. sdd pk a5 xuat ban lan 444- fit 8000 -22.12.2016 – 2017-model copy_resize

Quy hoạch phân khu A5 tỷ lệ 1/2000 Phát triển đô thị trung tâm tại thành phố Vĩnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên, huyện Tam Dương – tỉnh Vĩnh Phúc
Pin It