Quy hoạch xây dựng đồng bộ, khoa học nhằm phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh Hải Dương

(Xây dựng) – Tỉnh Hải Dương nằm trong vùng đồng bằng Bắc Bộ, vùng Thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, có ranh giới tiếp giáp với 6 tỉnh, thành phố (Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh và TP Hải Phòng). Về địa hình là tỉnh đồng bằng, có vùng đồi núi, có hệ thống giao thông thuận lợi bao gồm đường bộ, đường sắt, đường sông nối với các tỉnh, thành phố và cảng biển … Đây sẽ là động lực phát triển cho Hải Dương, phát huy vai trò là một trong những trung tâm tăng trưởng kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng, là đô thị trung tâm của vùng Thủ đô Hà Nội.


Một góc TP Hải Dương.

Trong những năm qua, công tác quy hoạch nói chung, công tác quy hoạch xây dựng nói riêng đã được các cấp ủy và chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm. Kinh nghiệm trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng cho thấy ở đâu làm tốt quy hoạch ở đó có những dự án hiệu quả, có đô thị bền vững.

Về quy hoạch xây dựng, tỉnh ta đã được quan tâm cả về diện rộng cũng như chất lượng các quy hoạch ngày càng được nâng cao. Cho đến nay các đồ án quy hoạch xây dựng đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý và phù hợp với định hướng phát triển đô thị; có nhiều thay đổi cả về chất và lượng theo chiều hướng tích cực, là công cụ quan trọng của các cấp chính quyền địa phương trong việc quản lý, điều hành, định hướng phát triển cho các đô thị và các khu vực trong tỉnh.

Các đề án quy hoạch phải thỏa mãn các nhu cầu chức năng phát triển kinh tế xã hội, phát triển đô thị với chất lượng môi trường và cuộc sống ngày càng cao; đảm bảo duy trì được khả năng thu hút đầu tư phát triển để cạnh tranh với các tỉnh và các thành phố khác; tiến tới trở thành trung tâm phát triển của khu vực; đảm bảo được tính linh hoạt, năng động cho con người và thúc đẩy sự phát triển kinh tế để phát triển đô thị ngày càng hiện đại, văn minh, bền vững …

Đến nay, tỉnh Hải Dương đã lập và phê duyệt quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Hải Dương, quy hoạch 12 khu công nghiệp và 33 cụm công nghiệp đang triển khai thực hiện; các thị trấn của tỉnh đều đã được lập quy hoạch chung xây dựng, một số thị trấn đang tiếp tục được nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tốc độ phát triển và các yêu cầu mới; đang điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Dương; đã lập và phê duyệt quy hoạch phân khu hầu hết các phường của thành phố Hải Dương, triển khai hoàn thiện quy hoạch phân khu các phường thuộc thị xã Chí Linh, đô thị Kinh Môn và quy hoạch chi tiết nhiều khu dân cư, đô thị mới trên địa bàn … Hiện đang triển khai một số quy hoạch hệ thống kỹ thuật hạ tầng trên địa bàn tỉnh. Công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới: đã lập và phê duyệt quy hoạch 228/228 xã trên địa bàn tỉnh.

Công tác quy hoạch xây dựng luôn được quan tâm hàng đầu và được triển khai tiến hành đồng bộ các loại quy hoạch; Đồ an quy hoạch đều được tham gia ý kiến của các cấp, các ngành, Hội nghề nghiệp và nhân dân; chất lượng công tác lập quy hoạch ngày được nâng cao, đồ án có tính định hướng, khả thi, góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; là cơ sở pháp lý cho chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch.


Quảng trường trung tâm khu đô thị mới phía Tây TP Hải Dương

Về quy hoạch phát triển đô thị đến nay đã quy hoạch xây dựng, nâng hạng đô thị thành phố Hải Dương lên đô thị loại II và định hướng đô thị TP Hải Dương sẽ là đô thị loại I trước năm 2020; đã nâng cấp thị xã Chí Linh lên đô thị loại III và sẽ trở thành thành phố trực thuộc tỉnh; nâng cấp thị trấn Kinh Môn mở rộng lên đô thị loại IV và huyện Kinh Môn sẽ trở thành thị xã thuộc tỉnh; đang thực hiện nâng hạng đô thị cho thị trấn Kẻ Sặt, huyện Binh Giang lên đô thị loại IV và nâng hạng đô thị cho thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc lên đô thị loại IV vào trước năm 2020 …

Hiện tại tỉnh ta đã cơ bản lập xong quy hoạch tổng thể phát triển các ngành, lĩnh vực như đất đai, giao thông, công nghiệp, nông nghiệp, thủy lợi, văn hóa thể thao, y tế giáo dục, thương mại, các quy hoạch chuyên ngành như quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu, quy hoạch khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng, quy hoạch hệ thống cấp nước trên địa bàn tỉnh, quy hoạch hệ thống cấp nước trên địa bàn tỉnh, quy hoach hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh … để đảm bảo cho tỉnh Hải Dương phát triển có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hệ thống kỹ thuật hạ tầng đồng bộ.

Triển khai quy hoạch các khu dân cư phát triển theo hướng đô thị mới tại các thị trấn huyện lỵ; lập và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, tạo nguồn lực từ quỹ đất bổ sung thêm cho phát triển xây dựng mở rộng các đô thị; các khu dân cư phát triển, đô thị mới sẽ là nhân tố thúc đẩy quá trình đô thị hóa theo hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững tại các thị trấn, các khu vực trong mạng lưới đô thị của tỉnh.

Đồng thời với việc lập và triển khai thực hiện các quy hoạch, công tác quản lý quy hoạch cũng được quan tâm. Các cơ quan chức năng quản lý quy hoạch, dự án và chính quyền các cấp luôn chú trọng công tác quản lý và thực hiện quy hoạch, tăng cường kiểm tra việc thực hiện theo quy hoạch được duyệt; định kỳ rà soát, điều chỉnh kịp thời các quy hoạch cho phù hợp theo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ; triển khai việc công bố quy hoạch xây dựng theo quy định. Mặt khác cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn thực hiện theo đúng quy hoạch và các quản lý quản lý xây dựng, từng bước nâng cao nhận thức cho nhân dân và các chủ dự án trong việc thực hiện và chịu sự quản lý của Nhà nước về quy hoạch.


Khu công nghiệp Đại An

Tuy nhiên, từ thực tế có thể thấy công tác quy hoạch ở Hải Dương còn có những khó khăn, bất cập: Thiết kế kiến trúc cảnh quan đô thị chưa được lập, thực hiện. Lực lượng cán bộ làm công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch vẫn còn thiếu và yếu về chuyên môn, đặc biệt là ở cấp chính quyền cơ sở. Nguồn vốn cho công tác quy hoạch còn hạn hẹp. Công tác quản lý đầy tư xây dựng cũng còn bất cập, sự phối hợp đồng bộ của các ngành chức năng chưa cao. Việc tuyên truyền phổ biến, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong xây dựng cho các chủ đầu tư, người dân cũng cần được đặt ra và thực hiện đồng thời với việc tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm đảm bảo sự nghiêm minh, chặt chẽ.

Về công tác quy hoạch, thời gian tới cần đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng lập quy hoạch nói chung và lập quy hoạch xây dựng nói riêng, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị; đẩy mạnh tốc độ lập quy hoạch chi tiết ở các đô thị; quy hoạch xây dựng chỉnh trang các đô thị hiện có để từng bước nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Sớm nghiên cứu ban hành các văn bản quy định cụ thể; điều chỉnh quy định phân cấp quản lý phù hợp với các quy định hiện hành của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch và phù hợp với thực tế quản lý tại địa phương.

Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan quản lý quy hoạch, các cấp chính quyền địa phương trong việc thực hiện, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đầu tư xây dựng sau quy hoạch, giám sát việc thực hiện quy hoạch trên địa bàn theo phân cấp và bố trí đủ nguồn vốn cho công tác lập và quản lý quy hoạch.

Với những kết quả đã đạt được, tỉnh Hải Dương đã và sẽ thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị để tỉnh Hải Dương sớm phát triển có quy hoạch xây dựng đồng bộ, phát triển bền vững, xây dựng tỉnh Hải Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh ./.