Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Nhà ở xã hội thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên

Ngày 22/08/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1439/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Nhà ở xã hội thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỷ lệ 1/500..

 

 

 

 

Theo Quyết định số 1439/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh đã  phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Nhà ở xã hội thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỷ lệ 1/500 với diện tích quy hoạch 10,65 ha tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên với khu đất chung cư cao tầng chiếm 56,7% diện tích.

 

Các nội dung Quyết định số 1439/QĐ-UBND có thể xem tại mục Cơ sở dữ liệu\Quy hoạch-Kế hoạch\Quy hoạch chi tiết trên Trang thông tin điện tử của Sở

 

Sở Xây dựng có thông tin trên để tổ chức, cá nhân biết, khai thác./.
Theo: Văn phòng Sở