kientrucvui_qhbg

Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Nhà ở xã hội thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên
Pin It