Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Ngày 30/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 198/QĐ-UBND về việc về việc phê duyệt quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh Bắc Giang đến năm 2030.

 

 

 

 

 

 

Các nội dung Quyết định số 198/QĐ-UBND có thể xem tại mục Cơ sở dữ liệu\Quy hoạch-Kế hoạch\Quy hoạch khác trên Trang thông tin điện tử của Sở

 

Sở Xây dựng có thông tin trên để tổ chức, cá nhân biết, khai thác./.