Sở Xây dựng thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 5 năm 2017

Ngày 30/11/2017, Sở Xây dựng đã có Thông báo số 179/TB-SXD về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cụ thể như sau:

 

 

 

1. Thời gian sát hạch:
Thời gian tổ chức sát hạch (dự kiến) bắt đầu từ ngày 06/12/2017.
– Buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ 00 phút;
– Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút;
2. Địa điểm sát hạch: Tại phòng sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề, Sở Xây dựng Bắc Giang – đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho việc sát hạch được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ: www.xaydung.gov.vn.
3. Chi phí sát hạch:
Mức thu chi phí sát hạch cho một lĩnh vực sát hạch (theo Quyết định số 970/QĐ-BXD) là: 450.000 đồng/lượt sát hạch.
4. Lệ phí cấp chứng chỉ (theo Thông tư số 172/2016/TT-BTC):
Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân:
– Lệ phí cấp lần đầu: 300.000 đồng/chứng chỉ;
– Lệ phí cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi bằng 50% mức thu lệ phí cấp lần đầu.
5. Hình thức nộp chi phí, lệ phí:
Bằng tiền mặt tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Sở Xây dựng.
6. Lưu ý:
Kỳ sát hạch dự kiến nêu trên được áp dụng đối với các cá nhân đã hoàn tất hồ sơ, nộp hồ sơ và hoàn thành nghĩa vụ nộp chi phí, lệ phí trước ngày thi sát hạch (chi phí và lệ phí không được hoàn trả trong mọi trường hợp).

Chi tiết Thông báo số 179/TB-SXD được đăng tải
Để biết thêm thông tin, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ số điện thoại Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng: 02043.855.499 hoặc liên hệ đ/c Cao Văn Lâm số điện thoại: 0977.199.366.
Sở Xây dựng thông báo như trên để các cá nhân tham gia đợt sát hạch được biết và thực hiện theo quy định./.