Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh về việc bổ sung quy hoạch một số cơ sở, điểm sản xuất gạch vào quy hoạch phát triển CN VLXD tỉnh BG đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 08/03/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 333/QĐ-UBND về việc bổ sung quy hoạch một số cơ sở, điểm sản xuất gạch vào quy hoạch phát triển CN VLXD tỉnh BG đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo Quyết định số 333/QĐ-UBND, tỉnh Bắc Giang đã bổ sung thêm  23 cơ sở sản xuất gạch tuylnen và 06 cơ sở sản xuất gạch không nung vào quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh đến năm 2030

Các nội dung Quyết định số 333/QĐ-UBND có thể xem tại đây hoặc tại mục Cơ sở dữ liệu\Quy hoạch- Kế hoạch\Quy hoạch khác trên Trang thông tin điện tử của Sở

Sở Xây dựng có thông tin trên để tổ chức, cá nhân biết, khai thác./.
Theo: Văn phòng Sở