Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết XD Khu đô thị mới thị trấn Cao Thượng, huyện Tân yên

Ngày 20/06/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1026/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết XD Khu đô thị mới thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên.

 

 

Theo Quyết định số 1026/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh đã  phê duyệt điều chỉnh cục bộ một số nội dung thuộc đồ án quy hoạch chi tiết XD Khu đô thị mới thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên như tăng diện tích quy hoạch từ 55ha lên 57,3 ha; một số lô đất ở, đất công cộng sang thành đất cây xanh….

 

Các nội dung Quyết định số 1026/QĐ-UBND có thể xem tại mục Cơ sở dữ liệu\Quy hoạch-Kế hoạch\Quy hoạch chi tiết trên Trang thông tin điện tử của Sở

 

Sở Xây dựng có thông tin trên để tổ chức, cá nhân biết, khai thác./.
Theo: Văn phòng Sở