Sáng tạo với cầu thang gỗ

Với cách biếu tấu cầu thang gỗ, chắc chắn căn phòng của bạn sẽ trở nên mềm mại, ấn tượng hơn.

Sáng tạo với cầu thang gỗ
Cầu thang gỗ tương xứng với nền tường và nền nhà.
Sáng tạo với cầu thang gỗ 1
Thang gỗ nửa trong suốt tạo cảm giác mạnh.
Sáng tạo với cầu thang gỗ 2
Thang gỗ lệch bước đi đều hai bên.
Sáng tạo với cầu thang gỗ 3
Sáng tạo với cầu thang gỗ 4
Sáng tạo với cầu thang gỗ 5
Sáng tạo với cầu thang gỗ 6
Sáng tạo với cầu thang gỗ 7
Sáng tạo với cầu thang gỗ 8
(Theo Vnexpress)

Trả lời