kientrucvui_Truong Trinh_TPHD

Sau 70 năm giành độc lập, diện mạo Hải Dương – tỉnh Đông nghèo xưa kia nay đã đổi thay, làm ngỡ ngàng nhiều người đi xa lâu mới trở lại…
Pin It