Sơ tuyển 3 dự án sử dụng đất tại huyện Tiên Du (Bắc Ninh)

(BĐT) – Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tiên Du (Bắc Ninh) sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển 3 dự án đầu tư có sử dụng đất tại huyện Tiên Du từ ngày 8/5/2018 đến 15 giờ ngày 8/6/2018.

Ảnh minh họa: Internet

3 dự án bao gồm: Dự án Đầu tư xây dựng khách sạn và khu dịch vụ thương mại tại xã Lạc Vệ; Dự án Đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu và dịch vụ thương mại tiện ích tại xã Liên Bão; Dự án Đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ tổng hợp tại xã Đại Đồng. Tổng chi phí thực hiện 3 dự án lần lượt là 84,1 tỷ đồng, 17,3 tỷ đồng và 27,4 tỷ đồng.