Nội thất nhà hàng BBQ Chicken Thái Nguyên

BBQ Chicken là thương hiệu về gà số 1 của Hàn Quốc. Nằm trong hệ thống 3.850 Nhà hàng BBQ Chicken trên toàn thế giới, Nhà hàng BBQ Chicken Thái Nguyên chính thức đi vào hoạt động tại 169 Minh Cầu, Th...