Các sản phẩm VLXD không nung vẫn còn xa lạ

Hiện nay, vật liệu không nung vẫn còn xa lạ với các doanh nghiệp, người dân trong các công trình xây dựng mặc dù đã thực hiện chương trình sản xuất, sử dụng vật liệu xây dựng không nung, hạn chế sản ...