100 triệu USD cải thiện hạ tầng tại Thái Nguyên

Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực sẽ trực tiếp mang lại lợi ích cho hơn 81.000 cư dân của TP. Thái Nguyên. Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt khoản tín dụng trị giá ...