100 triệu USD cải thiện hạ tầng tại Thái Nguyên

Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực sẽ trực tiếp mang lại lợi ích cho hơn 81.000 cư dân của TP. Thái Nguyên.


Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt khoản tín dụng trị giá 80 triệu USD của Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) nhằm nâng cao chất lượng các công trình cơ sở hạ tầng đô thị quan trọng, bao gồm kết nối giao thông, hệ thống thoát nước và thu gom nước thải, không gian công cộng và hệ thống trường mầm non tại TP. Thái Nguyên. Khoản tín dụng này cũng sẽ hỗ trợ cải thiện việc lập quy hoạch và quản lý đô thị có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai.

Ngoài 80 triệu /USD được tài trợ từ nguồn vốn IDA hỗ trợ giai đoạn chuyển đổi nói trên, chính quyền tỉnh sẽ đối ứng nguồn vốn 20 triệu USD, nâng tổng chi phí dự án ước tính 100 triệu USD.

Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực sẽ trực tiếp mang lại lợi ích cho hơn 81.000 cư dân của TP. Thái Nguyên. Những lợi ích này bao gồm việc giảm thời gian đi lại nhờ tăng cường chất lượng kết nối giao thông, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường đô thị thông qua việc cải tạo hệ thống thoát nước và thu gom nước thải, đặc biệt là ở các khu vực dễ bị ngập lụt.

Dự án cũng sẽ cải thiện các dịch vụ chăm sóc trẻ thông qua hệ thống trường mẫu giáo được xây mới và cải tạo cũng như mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn với các không gian công cộng được cải thiện. Đồng thời, Dự án sẽ giúp nâng cao năng lực của chính quyền TP. Thái Nguyên với các hỗ trợ kỹ thuật về lập chiến lược quy hoạch đô thị tích hợp, quy hoạch giao thông công cộng và quản lý tài sản bền vững.

“Là một trong những trung tâm chính và động lực kinh tế của khu vực miền núi phía Bắc, TP. Thái Nguyên đang trải qua quá trình đô thị hóa nhanh chóng, do đó cần các dịch vụ cơ sở hạ tầng đô thị tốt hơn”, ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam cho biết. “Dự án được đề xuất không chỉ hỗ trợ Thái Nguyên trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng cơ bản mà còn giúp thành phố xây dựng một quy hoạch đô thị toàn diện và tích hợp trong đó phát triển cơ sở hạ tầng được gắn liền với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội. Việc thực hiện thành công dự án này có thể được nhân rộng cho các đô thị loại vừa khác để hỗ trợ chương trình phát triển đô thị của Chính phủ.”

Thái Nguyên là một trong những thành phố được Chính phủ Việt Nam đề xuất nhận hỗ trợ dựa trên tiềm năng tăng trưởng kinh tế. Dự án này phù hợp với Khung Đối tác Quốc gia của WB và Việt Nam bởi sẽ góp phần tăng cường quy hoạch và quản lý đô thị, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng để tăng cường khả năng chống chịu và quản lý rủi ro thiên tai.

M.Hồng