Ý nghĩa từng có của màu xanh lá cây

Thân thiện với môi trường – Có ý thức bảo vệ sinh thái – Màu xanh. Những thuật ngữ này ngày càng phổ biến và quan trọng đối với ngành xây dựng. Dù vậy đi chăng nữa, vì không có định nghĩa...