Đầu tư cho kiến trúc xanh

Đầu tư cho kiến trúc xanh là bước đi táo bạo nhưng sáng suốt của cả nhà phát triển lẫn người mua nhà trong xu thế hiện nay. Nếu phải lựa chọn giữa cuộc sống nơi trung tâm ồn ào náo nhiệt suốt 24/24 v...