Bắc Ninh: Ban hành giá đất năm 2018 có gì mới?

Tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như sau...