Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2018

Ngày 01/04/2018, Liên Sở Xây dựng – Tài chính đã có văn bản số 03/CBGVLXD-LS về việc công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành...