Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2018

Ngày 01/04/2018, Liên Sở Xây dựng – Tài chính đã có văn bản số 03/CBGVLXD-LS về việc công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời điểm tháng 03/2018. Một số nội dung chính như sau:

 

1. Công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (có bảng Công bố giá vật liệu xây dựng kèm theo) làm cơ sở cho các chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ.

2. Bảng giá vật liệu xây dựng tại trung tâm các huyện thành phố là giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, đã bao gồm chi phí vận chuyển từ nơi cung cấp đến trung tâm các huyện, thành phố (trung tâm các huyện, thành phố được hiểu là: đối với các huyện là khu vực thuộc địa giới hành chính của thị trấn huyện lỵ; đối với thành phố Bắc Giang là khu vực thuộc địa giới hành chính của thành phố Bắc Giang). Bảng giá bán tại nơi sản xuất hoặc đại lý phân phối là giá bán tại nơi cung cấp, trên phương tiện vận chuyển của bên mua, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện trường công trình.
3. Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc xác định giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo chính xác, hiệu quả, phù hợp với giá thị trường.
Các nội dung khác có liên quan được thực hiện theo văn bản công bố giá kèm theo tại mục Văn bản chính sách/Công bố Chỉ số giá, giá VLXD tỉnh Bắc Giang trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.