10 lời khuyên của kiến trúc sư

​ # 1 Tập thể dục nhiều hơn. ​ # 2 Ngủ nhiều hơn. ​ # 3 Học cách yêu phần mềm đồ họa mà bạn sử dụng. ​ # 4 Yêu công việc, ngành nghề bạn theo đuổi. ​ # 5 Không overnight quá nhiều. ​ # 6 Có một cuộc ...