10 lời khuyên của kiến trúc sư

10-loi-khuyen-cho-nam-moi-cua-kien-truc-su (2)

# 1 Tập thể dục nhiều hơn.

10-loi-khuyen-cho-nam-moi-cua-kien-truc-su (3)

# 2 Ngủ nhiều hơn.

10-loi-khuyen-cho-nam-moi-cua-kien-truc-su (4)

# 3 Học cách yêu phần mềm đồ họa mà bạn sử dụng.

10-loi-khuyen-cho-nam-moi-cua-kien-truc-su (5)

# 4 Yêu công việc, ngành nghề bạn theo đuổi.

10-loi-khuyen-cho-nam-moi-cua-kien-truc-su (6)

# 5 Không overnight quá nhiều.

10-loi-khuyen-cho-nam-moi-cua-kien-truc-su (7)

# 6 Có một cuộc sống xã hội năng động hơn.

10-loi-khuyen-cho-nam-moi-cua-kien-truc-su (8)

# 7 Phác thảo nhiều hơn.

10-loi-khuyen-cho-nam-moi-cua-kien-truc-su (9)

# 8 Nâng cao khả năng sử dụng nhiều phần mềm cùng lúc.

10-loi-khuyen-cho-nam-moi-cua-kien-truc-su (10)

# 9 Sử dụng caffiene vừa phải.

10-loi-khuyen-cho-nam-moi-cua-kien-truc-su (11)

# 10 ‘Uống’ trong chừng mực.

Trả lời