Về quê tôi làm một ngôi nhà bằng … đất

Gạch đất không nung dùng để xây nhà. Ảnh chụp lúc đang xây dựng.   Kĩ thuật làm nhà bằng đất đã có một truyền thống lâu đời ở Việt Nam. Cách đây khoảng 20 năm, bạn có thể tìm thấy rất dễ dàng nh...