Xu hướng thiết kế nhà xanh về Bắc Ninh

Một ngôi nhà kiến trúc xanh trước hết phải là một công trình thân thiện với môi trường, sau đó là thân thiện với con người, cụ thể là hòa hợp với chủ ngôi nhà, sẽ có hàng loạt định nghĩa để diễn giải...