Độc đáo khách sạn trên cây

Có thể bạn đã từng nghe nói đến những ngôi nhà trên cây, nhưng đưa vào kinh doanh loại hình khách sạn trên cây thì có lẽ là ý tưởng đầu tiên của các kiến trúc sư thuộc Công ty Tham & Videgård Ark...