Nhiều sai phạm tại Dự án Nhà máy nước Yên Sở

Nhiều tồn tại, khuyết điểm trong việc thực hiện Dự án (D.A) Nhà máy nước Yên Sở được Thanh tra Chính phủ (TTCP) chỉ ra. Đáng chú ý là chưa có kết quả thẩm tra thiết kế cơ sở; chưa có quyết định phê d...