Tái khởi động Dự án Khu đô thị mới Quế Võ

Năm 2004, nhiều người dân xã Phượng Mao, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) phấn khởi đón nhận việc UBND tỉnh phê duyệt Dự án Khu đô thị mới Quế Võ (Cty Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ (nay là Cty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ) làm chủ đầu tư – viết tắt là Cty Tây Hồ). Nhưng 4 – 5 năm sau đó, họ lại quá ngán ngẩm bởi chủ đầu tư để đất hoang hóa, ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống của người nông dân nơi đây.

Tái khởi động Dự án Khu đô thị mới Quế Võ: Cần làm đúng quy định của pháp luật

Vào thời điểm năm 2009, nhiều cơ quan báo chí đã có nhiều bài phản ánh việc bỏ đất hoang hóa tại Dự án Khu đô thị mới Quế Võ. Sau này, UBND tỉnh cũng đã thành lập đoàn thanh tra, ban hành kết luận, khẳng định thông tin báo chí nêu là đúng. Ảnh: NT

Để lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn, UBND tỉnh đã quyết định thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra các dự án được giao đất, thuê đất chậm sử dụng trên địa bàn. Ngày 20/9/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ký Kết luận thanh tra số 52/KL-UBND kết luận về cuộc thanh tra trên. Căn cứ vào bản kết luận này, Phó Chủ tịch Nguyễn Tử Quỳnh (nay là Chủ tịch UBND tỉnh) đã ký Quyết định 402 thu hồi 117.812,1m2 đất của Dự án Khu đô thị mới Quế Võ từ Cty Tây Hồ. Sau đó, 12.299,1mđã được đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Còn diện tích khoảng 9,9ha tỉnh giao cho Trung tâm quỹ đất tỉnh Bắc Ninh quản lý.

4 năm trôi qua, đến thời điểm này, UBND tỉnh Bắc Ninh có thông báo tiếp tục khởi động hoàn thiện phần còn lại của dự án này. Nắm bắt được thông tin, nhiều  doanh nghiệp quan tâm, xin đầu tư qua hình thức đấu giá đất; cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã nhận những đề nghị này từ đầu tháng 10/2017 nhưng đến nay vẫn chưa thấy có văn bản trả lời.

Qua nguồn thông tin tin cậy, được biết ngày 20/10/2017, Cty Tây Hồ lại làm văn bản xin tỉnh trả lại diện tích 9.9ha để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư. Ngày 24/10/2017, UBND tỉnh có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét đề nghị của Cty Tây Hồ.

Để tránh tình trạng đất bị hoang hóa tái diễn như trước đây, UBND tỉnh Bắc Ninh cần thực hiện đúng các quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, lựa chọn đúng nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện phần còn lại của dự án. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

    Nguyễn Trung