Tam Dương (Vĩnh Phúc): Xây dựng Nông thôn mới giàu đẹp, văn minh

(Xây dựng) – Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, sau 7 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM), đến nay huyện Tam Dương đã có 09/12 xã hoàn thành chương trình NTM.


Diện mạo NTM xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương ngày một khang trang. (Nguồn: Báo Vĩnh Phúc)

Nhờ thực hiện chương trình xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn huyện Tam Dương đã có nhiều đổi mới; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Theo báo cáo của UBND huyện, đến nay toàn huyện có 11/12 xã cơ bản đủ điều kiện để tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm. Hết năm 2017, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh toàn huyện đạt 92 %; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 42,6 %; tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường của huyện đạt trên 98%. 11/12 xã đạt chỉ tiêu về xây dựng cảnh quan, môi trường xanh – sạch – đẹp.

Việc thu gom và xử lý chất thải rắn, nước trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn. Tuy nhiên, cả 12 xã chưa có điểm thu gom xử lý nước thải sinh hoạt theo quy định. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm của huyện là 78,4%.

Để đảm bảo hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đạt chuẩn, huyện Tam Dương đã xây dựng và thực hiện đề án thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn, nhất là đối với những loại có nguy hại cao cho môi trường như: Bao bì thuốc bảo vệ thực vật, chất thải y tế, chất thải rắn công nghiệp và sinh hoạt. Đồng thời, vận hành hiệu quả nhà máy xử lý chất thải tại thị trấn Hợp Hòa. Cùng với đó, quản lý hiệu quả các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ thực hiện đúng quy định về bảo vệ môi trường.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM huyện Tam Dương tiếp tục bám sát các địa phương, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt; xây dựng kế hoạch, lộ trình huy động các nguồn lực nhằm xử lý dứt điểm số nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Chỉ đạo 9 xã đã đạt chuẩn NTM tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí; tiếp tục hoàn thành 50% khối lượng còn lại của tiêu chí giao thông. Phấn đấu đến năm 2019 huyện Tam Dương có 12/12 xã đạt chuẩn NTM.

Trang Lê