02_bkgl kientrucvui

Thái Nguyên: Đổi 14,7 ha đất làm tuyến đường BT gần 131 tỷ đồng
Pin It