Thái Nguyên: Đổi 14,7 ha đất làm tuyến đường BT gần 131 tỷ đồng

(BĐT) – UBND tỉnh Thái Nguyên vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ yêu cầu thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Thắng Lợi kéo dài tại TP. Sông Công (giai đoạn II) theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT với tổng vốn đầu tư 130,7 tỷ đồng.

Theo Kế hoạch phê duyệt, Dự án lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định thầu, phương thức lựa chọn một giai đoạn hai túi hồ sơ. Nhà đầu tư Dự án được hoàn vốn bằng quỹ đất hai bên đường Thắng Lợi để đầu tư khu dân cư với diện tích 14,7 ha. Dự kiến, việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện trong quý II/2018; thời gian thực hiện hợp đồng là 365 ngày.

Dữ liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngày 16/4/2018, lễ mở thầu sơ tuyển nhà đầu tư Dự án này đã được UBND TP. Sông Công tổ chức. Tại thời điểm mở thầu chỉ có duy nhất Công ty TNHH MTV Tiến Mạnh Lai Châu nộp hồ sơ dự sơ tuyển đúng quy định. Đây là doanh nghiệp tư nhân có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Lai Châu.

 

Trung Hiếu