kientrucvui_110012baoxaydung_image001

Tháp dạng xoắn được làm từ 2.000 viên gạch terracotta in bằng công nghệ 3D
Pin It