170327baoxaydung_image001 kientrucvui

Thông tin thêm về hàng chục căn biệt thự tại Dự án Khai Sơn Hill xây dựng xong thô mà chưa được cấp GPXD
Pin It