Thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà xưởng

HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG:

  1. Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng nhà xưởng.
  2. Gi ấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì sử dụng các loại giấy tờ khác do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, công nhận quyền sử dụng đất ( gồm: 1 bản sao có chứng thực nếu bản sao không có chứng thực thì phải kèm bản chính để đối chiếu tại nơi tiếp nhận hồ sơ).
  3. 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng công trình.

TƯ VẤN THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG:

Khách hàng tư vấn thủ tục xin Gi ấy phép xây dựng nhà xưởng tại công ty sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:

  1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động xin Gi ấy phép xây dựng nhà xưởng:

Công ty sẽ tư vấn pháp lý cho khách hàng những vấn đề liên quan đến họa động xin Gi ấy phép xây dựng nhà xưởng như : Tư vấn điều kiện cấp Gi ấy phép xây dựng nhà xưởng, tư vấn soạn hồ sơ chuẩn xin Gi ấy phép xây dựng nhà xưởng…

  1. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục xin Gi ấy phép xây dựng nhà xưởng như:

–         Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, công ty sẽ tiến hành soạn Hồ sơ xin Gi ấy phép xây dựng nhà xưởng cho khách hàng.

–         Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

–         Đại diện lên Sở Xây Dựng để nộp Hồ sơ xin phép xây dựng nhà xưởng cho khách hàng.

–         Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Xây Dựng, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.

–         Nhận giấy phép xây dựng nhà xưởng tại Sở Xây Dựng cho khách hàng.

Trả lời