1524889065-3138902720996157769863725680169093060100096n kientrucvui

Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng các ki ốt trái phép, không đầy đủ hồ sơ thủ tục pháp lý nhưng vẫn cho các đơn vị khác thuê để thu lời.
Pin It