Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên nghiêm túc thực hiện các nội dung Kết luận Thanh tra

(Xây dựng) – Ngay sau khi có Kết luận Thanh tra của Sở Xây dựng Thái Nguyên, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên đã họp với các đơn vị có liên quan, nghiêm túc thực hiện Kết luận Thanh tra, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục giải trình để đảm bảo tính xác đáng của Kết luận.


Phối cảnh tổng thể Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên.

Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 278/QĐ-BTP ngày 26/10/2012 (Giai đoạn I). Dự án do Cty CP Tư vấn Xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam lập, tư vấn xây dựng mới, đồng bộ các công trình trên diện tích 112.998 m2, mật độ xây dựng công trình: 9%, tầng cao từ 01 đến 5 tầng tại xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tổng mức đầu tư của dự án là 402.065 triệu đồng bằng vốn ngân sách Nhà nước.

Trải qua gần 6 năm thực hiện dự án, nhiều khối nhà, sân vườn, hệ thống giao thông nội bộ,… đã được hoàn thiện, góp phần phục vụ đắc lực cho việc đào tạo nguồn nhân lực pháp luật cho địa phương và các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 19/3/2018 Giám đốc Sở Xây dựng Thái Nguyên đã ban hành Kết luận Thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên số 412/SXD-KLTTr, trong đó đã chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện dự án.

Ông Hoàng Xuân Châu, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên cho biết: Các tồn tại, thiếu sót của dự án chủ yếu nằm ở khâu thiết kế, lập và thẩm tra dự toán dự án xây dựng. “Những sai sót này là không nghiêm trọng và thực tế chưa có ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án do trong quá trình thực hiện dự án cũng như quá trình làm việc với Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, chủ đầu tư đã nhận diện và cùng với các đơn vị liên quan chủ động khắc phục” – ông Hoàng Xuân Châu nhấn mạnh.

Tuy vậy, nhận thức rõ trách nhiệm của mình, ngay sau khi nhận được Kết luận Thanh tra, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên đã họp với các đơn vị có liên quan vào ngày 20/3/2018, thông báo nội dung và yêu cầu nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục giải trình để đảm bảo tính xác đáng của Kết luận.