23660117753365438180872274265376o-1510824064948 kientrucvui

Vì sao không có đánh giá tác động môi trường, nhiều dự án ở Bắc Giang vẫn được cấp phép xây dựng?
Pin It