2959471718415903058725071423142227616588730n-1522503779710592307231-crop1524886161183p kientrucvui

Vĩnh Phúc: Chủ tịch huyện chỉ đạo xử lý vụ nhà “nhảy” qua đường xây dựng trái phép
Pin It