Vĩnh Phúc: Hơn 52,75 triệu USD đầu tư vào các khu công nghiệp

(Xây dựng) – Theo báo cáo của Ban quản lý các khu công nghiệp (KCN) hết tháng 5/2018, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 07 dự án, điều chỉnh tăng vốn cho 02 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 52,75 triệu USD và 01 dự án DDI với số vốn là 13,84 tỷ đồng. Các dự án mới chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực linh kiện điện tử, cơ khí chế tạo và may mặc.


KCN Khai Quang tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn công nhân.

5 tháng đầu năm 2018, Vĩnh Phúc đã thu hút được 23 dự án FDI mới với tổng vốn đăng ký đạt 137,14 triệu USD, tăng 2% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2017; 04 dự án DDI mới và với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 196,42 tỷ đồng, bằng 62% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2017.

Đến hết tháng 5/2017, trên địa bàn Vĩnh Phúc có 262 dự án đầu tư vào các KCN còn hiệu lực. Trong đó, 208 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh, chiếm 79,4% tổng số dự án; 20 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng; 29 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án và bồi thường, giải phóng mặt bằng và 5 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động.

Trong thời gian tới, Vĩnh Phúc sẽ tích cực chỉ đạo các địa phương, các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tiền thuê hạ tầng, việc triển khai, thực hiện thay đổi hành lang pháp lý. Đồng thời, chỉ đạo các chủ đầu tư các KCN đẩy nhanh tiến độ xây dựng theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt; triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng giai đoạn 2 KCN Bình Xuyên II…

Với những tiềm năng và lợi thế đang có, nhất là khi KCN Thăng Long Vĩnh Phúc sắp hoàn thành và đi vào hoạt động, thời gian tới, thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh tiếp tục khởi sắc.

Văn Nhất