img-2227-bb-baaabQGvb0 kientrucvui

Vĩnh Phúc: Quy hoạch yếu kém, dự án “chồng”dự án, lãng phí hàng chục tỷ đồng
Pin It